Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Toryfikacja biomasy

Toryfikacja biomasy

Clean Energy Revolution oferuje unikalne szkolenia w zakresie toryfikacji biomasy, jako procesu przygotowania do współspalania w jednostkach produkujących energię.

Bazowy zakres szkoleń CER przedstawiamy poniżej:

Wykorzystanie toryfikowanej biomasy
  • toryfikowana biomasa a węgiel
  • podstawy procesu toryfikacji
  • spalanie i współspalanie
  • praktyczne testy spalania w elektrowni
  • rynek i przyszłość toryfikacji
Technologia toryfikacji
  • na życzenie oferujemy szkolenie z zakresu technologii toryfikacji biomasy

Ze względu na istotną różnicę we właściwościach fizyko-chemicznych biomasy i węgla, współspalanie niektórych rodzajów biomasy może prowadzić do wysoce niepożądanych efektów, takich jak: samozapłon, zapychanie i uszkadzanie młynów, eksplozje pyłu biomasowego, cofanie się płomienia oraz inne. Wymienione efekty mogą prowadzić do poważnych zniszczeń oraz zagrożenia życia operatorów instalacji.

Coraz bardziej popularnym tematem, z m.in. w/w powodów, staje się energetyczne wykorzystanie biomasy poddanej uprzednio procesowi toryfikacji. W wyniku tego procesu parametry fizyko-chemiczne biomasy stają się podobne do węgla, co czyni ją w pełni alternatywnym odnawialnym źródłem energii.

Współspalanie storyfikowanej biomasy nie wymaga ingerencji w układ przygotowania paliwa i w proces spalania.