Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Numeryczna optymalizacja procesów

Numeryczna optymalizacja procesów

Wiele procesów przemysłowych wymaga optymalizacji, dając w zamian ulepszenie parametrów pracy kosztem niewielkich modyfikacji. Nieoptymalne lub nieporawne działanie jednego z elementów instalacji przemysłowej stanowi barierę w osiągnięciu wyższej produktywności, obniżeniu kosztów pracy, itp. Zadania optymalizacyjne realizowane przez zespół CER polegają na analizie istniejącego stanu, poprzez zebranie danych procesowych i modelowaniu stanu aktualnego, a następnie na poprawie wydajności lub innego właściwego dla zadania parametru.

Przygotowane przez nas rozwiązania są skrojone na potrzeby klienta, w porozumieniu do możliwych zmian lub budżetu na optymalizację danej jednostki. Do naszych zadań należy przygotowanie rozwiązań alternatywnych i poprawa istniejących warunków. Postmodelowe obliczenia dają obraz, które z proponowanych rozwiązań jest dla danej sytuacji optymalne.

Nasze doświadczenie z pracy w przemyśle oraz równoległe badania naukowe dają unikalną możliwość zaoferowania naszym klientom właściwych rozwiązań.