Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Studia opłacalności i wykonalności projektów

Studia opłacalności i wykonalności projektów

Zespół CER oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie analiz biznesowych przedsięwzięć w zakresie OZE, ze szczególnym uwzględnieniem projektów biomasowych oraz termicznego przetwarzania odpadów.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w przetargach publicznych oraz pracy ze spółkami komunalnymi wykonujemy:

Studia wykonalności (feasability study)

Opracowanie zawiera m.in

  • ogólną charakterystykę przedsięwzięcia
  • kompleksowy biznes plan z analizą wariantową przepływów finansowych
  • ocenę opłacalności z uwzględnieniem ryzyk projektowych
  • oszacowanie nakładów inwestycyjnych
  • analizę wrażliwości na zmianę parametrów zewnętrznych

Studia opłacalności projektów

uproszczone studium wykonalności, ze szczególnym naciskiem na parametry finansowe i ekonomiczne. W takim opracowniau skupiamy się np. na kwestii dostepności biomasy w regionie, opłacalności jej transportu, etc.