Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Kampanie promocyjno-informacyjne

Kampanie promocyjno-informacyjne

Clean Energy Revolultion oferuje Państwu prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych związanych w projektami biomasowymi i termicznego przekształcania odpadów, od początku projektu do końcowych etapów związanych z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbudowę czy modernizację.

Nasza wieloletnia współpraca z firmami zajmującymi się drukiem, projektowaniem stron internetowych, oraz nasze doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach energetycznych pozwala nam na przygotowanie zintegrowanego, kompletnego produktu, jakim jest kampania promocyjno-informacyjna.

Kampania promocyjno-informacyjna to kreacja wizerunku firmy z uwzględnieniem elementów dla niej charakterystycznych. Poniżej przedstawiamy ofertę CER z podziałem na media:

Ogólne:

 • przygotowanie logotypów do wyboru
 • przygotowanie linii kreacyjnych do wyboru

Internet:

 • przygotowanie strony internetowej pod wybraną linię kreacyjną i logotyp
 • prowadzenie stron internetowych (np. zamieszczanie informacji ważnych dla inwestora, wyników badań, ocen oddziaływania na środowisko, udostępnianie obrazu live z konferencji i spotkań, etc.)
 • hosting strony
 • umieszczanie linków do strony promocyjnej na stronach miast, gmin, urzędów, jednostek i spółek zaangażowanych w projekt, partnerów kampanii
 • przygotowanie profili i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w social media (na portalach Facebook, Google+, własne forum strony internetowej)

Outdoor:

 • przygotowanie materiałów promocyjnych (pod postacią gadżetów edukacyjnych, ulotek, gier dla dzieci i młodzieży, etc
 • kolportaż materiałów promocyjnych, leafletów
 • ekspozycja billboardów, citylightów, plakatów

Telewizja i radio:

 • przygotowanie (we współpracy z odpowiednimi partnerami CER) spotów, filmów promocyjnych
 • przygotowanie materiałów promocyjnych (pod postacią gadżetów edukacyjnych, ulotek, gier dla dzieci i młodzieży, etc

Korespondencja i mailing:

 • przygotowanie i wysłanie pocztą tradycyjną do predefiniowanej grupy odbiorców zaproszeń na spotkania informacyjne, narady, wizytacje, etc.
 • mailing informacyjny do grupy osób wskazanych przez klienta lub uzgodnionych na drodze rozmów z naszymi specjalistami