Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Zaplecze naukowe

Zaplecze naukowe

Działalność Clean Energy Revolution wyrosła bezpośrednio ze współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

Zaplecze naukowe stanowi zespół działający na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod merytoryczną opieką dra hab. Konrada Bajera i dra Marka Dudyńskiego (zapraszamy do działu: PARTNERZY). Zespół ten założył Kamil Kwiatkowski na potrzeby realizacji etapów 36 i 37 Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” – Zadanie 4.

W ramach pracy naukowej prowadzone są badania eksperymentalne i numeryczne procesów pirolizy i zgazowania biomasy oraz procesu spalania syngazu. Niezwykle istotną częścią tej pracy są pomiary i eksperymenty przemysłowe realizowane we wdrożonych przez firmę MTF instalacjach zgazowania biomasy w Polsce.

Prowadzone badania spełniają wysoki światowy poziom a ich wyniki są publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych oraz na specjalistycznych konferencjach w kraju i zagranicą.