Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Spalanie i współspalanie

Spalanie i współspalanie

Spalanie

Proces spalania jest podstawowym źródłem energii cieplnej. Ta energia jest wykorzystywana bezpośrednio (np. do suszenia), podgrzewania wody (centralne ogrzewanie) lub produkcji pary (przy pomocy której produkowana jest energia elektryczna). Parametry prowadzenia procesu spalania są kluczowe dla optymalnego prowadzenia procesów przemysłowych wymagających dostarczania ciepła. Oferujemy kilka ogólnych jak i specjalistycznych bloków szkoleniowych o procesach spalania ze szczególnym naciskiem na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Spalanie
 • najważniejsze parametry procesu
 • optymalizacja spalania
 • kogeneracja
 • dostępne technologie
 • kotły energetyczne
 • parametry procesu a emisja zanieczyszczeń
Paliwa
 • paliwa kopalne – właściwości, trendy
 • gatunki stosowanej biomasy (słoma, łuski)
 • przygotowanie biomasy (pellety, zrębki)
 • parametry spalania a paliwo
 • pozostałości po spalaniu (popioły, żużle)

Współspalanie

Obowiązujące przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii spowodowały powstanie nowej gałęzi przemysłu – tzw. OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii. Dotychczas najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji „zielonej” energii, a więc takiej, która pozwala na wystawienie i sprzedaż świadectw pochodzenia (tzw. zielone certyfikaty) jest współspalanie biomasy z węglem kamiennym. Większość nowoczesnych kotłów energetycznych wyposażonych jest w paleniska pyłowe, w których możliwe jest spalanie lub współspalanie biomasy.

Współspalanie biomasy
 • uwarunkowania formalno-prawne
 • współspalanie biomasy z węglem kamiennym
 • przygotowanie i podawanie biomasy do kotła
 • zalety i wady współspalania
 • przykładowe inwestycje