Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Clean Energy Revolution oferuje profesjonalne audyty energetyczne. Nasza oferta to przede wszystkim:

  • audyty termomodernizacyjne budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, budynków przemysłowych
  • audyty energetyczne wymagane jako załączniki składane razem z wnioskami do NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz banków
  • audyty energetyczne procesów technologicznych
  • audyty efektywności energetycznej

Przygotowujemy również wymagane przepisami świadectwa energetyczne mieszkań i budynków.

Zespół CER posiada w w/w dziedzinie szerokie doświadczenie. Audyty przygotowane przez zespół specjalistów z Clean Energy Revolution są wykonane zgodnie ze sztuką i stąd powszechnie akceptowane w organach gdzie zostały złożone.