Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

Szkolenia:

 • „Numeryczne modelowanie procesów zgazowania biomasy” – dwudniowe szkolenie zrealizowane dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pomysł i prowadzenie Kamil Kwiatkowski i Jakub Korotko (Politechnika Warszawska)
 • „Podstawowy kurs OpenFOAMa – otwartego oprogramowania CFD” – dwudniowe szkolenie zrealizowane dla Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Politechniki Gdańskiej, pomysł i prowadzenie Kamil Kwiatkowski, Karol Wędołowski (Uniwersytet Warszawski), Paweł Żuk (Uniwersytet Warszawski) i Konrad Bajer (Uniwersytet Warszawski)

Projekty:

 • Kierowany przez Kamila Kwiatkowskiego projekt naukowo-badawczy: „Modelowanie procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu”, projekt VENTURES finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej realizowany na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z firmą Modern Technologies and FiltrationWykłady popularnonaukowe:
 • wykład pt. O zgazowaniu biomasy, czyli „Jak zmienić odpady w cenne źródło energii?” wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim – Kamil Kwiatkowski
 • wykład „Optymalizacja w energetyce” o możliwościach optymalizacji procesów spalania, systemach oczyszczania spalin przy zwiększonym udziale współspalania biomasy wygłoszony na Uniwersytecie Warszawkim – Marcin Szembek
 • wykład i prezentacja dot. technologii termicznej utylizacja odpadów podczas Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – Karol Bajer
 • wykład i prezentacja wyników rozpoznania potencjalnych lokalizacji dla inwestycji z zakresu energii odnawialnej w województwie lubuskim podczas konferencji w Rydze – Karol Bajer
 • wystąpienie i prezentacja pt. „Zgazowanie biomasy – przykład rozwiązania w gminie” podczas Forum Czystej Energii odbywającego się w ramach targów POLEKO – Karol Bajer
 • wystąpienie i prezentacja koncepcji zagospodarowania odpadów oraz koncepcji rozwoju sektora energii odnawialnej w powiecie Nowa Sól podczas konferencji dot. odnawialnych źródeł energii w Nowej Soli – Karol Bajer

Opracowania:

 • Projekt pt. „Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w zakładzie Procter&Gamble w Warszawie, wprowadzenie ekologicznych rozwiązań energetycznych jak i oszczędności energii” – Projekt realizowany przez dra Marka Dudyńskiego z zespołem, w skład którego wchodzili m.in. Karol Bajer i Marcin Szembek
 • Ocena merytoryczna programu wsparcia odnawialnych źródeł energii w ramach mechanizmu finansowego EEA and Norway Grants w perspektywie budżetowej 2014-2021 wykonana przez Karola Bajera
 • Praca pt. „Raport oddziaływania na środowisko w związku z budową instalacji kogeneracyjnej opalanej biomasą w Zakładzie Drzewnym Napiwoda” opracowana przez Karola Bajera. Na podstawie w/w raportu wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji
 • Opracowanie pt. „Obliczenie emisji granicznych dla Zakładu Produkcji Granulatu Drzewnego w Szepietowie” w celu przedłożenie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku – Karol Bajer.
 • Opracowanie na zamówienie f-my Indykpol S.A. pracy pt. „Raport oddziaływania na środowisko w związku z projektowaną instalacją do zgazowania odpadów poubojowych z przetwórstwa drobiu z odzyskiem energii cieplnej” – Karol Bajer. Raport został pozytywnie zaopiniowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzi. Na jego podstawie wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji.
 • Opracowanie na zamówienie firmy SEGI AT sp. z o.o. Planu Działania (Master Plan) wdrażania projektów w zakresie energii odnawialnej w powiecie Nowa Sól w ramach projektu „Energy 4 Cohesion” (Energia dla Spójności)
 • Opracowanie pt. „Raport oddziaływania na środowisko w związku z projektowaną ciepłownią na paliwo alternatywne”. Raport został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Na jego podstawie wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji.

Lista projektów będzie na aktualizowana po zakończeniu bieżących projektów.