Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Energia z biomasy i odpadów

Energia z biomasy i odpadów

Clean Energy Revolution bierze udział w wielu różnych przedsięwzięciach dotyczących opracowań oraz wdrożeń z zakresu energetyki biomasowej na terenie Polski. Nasze doświadczenie budujemy przez wiele lat, będąc zarówno świadkiem jak i aktywnym uczestnikiem wszelkich implementacji układów współspalania, spalania i zgazowania biomasy.

Przykładowe bloki szkoleniowe CER z zakresu „energia z biomasy i odpadów”:

Energia z biomasy
  • uwarunkowania rynkowe i prawne
  • charakterystyka biomasy
  • dostępne technologie biomasowe
  • przykłady „success story”
  • technologie przyszłości
Energia z odpadów
  • uwarunkowania rynkowe i prawne
  • charakterystyka odpadów
  • spalanie odpadów
  • przykłady „success story”
  • alternatywne technologie i trendy

Człowiek od początku swoich dziejów wykorzystywał biomasę jako źródło energii. Prawdziwym przełomem w dziejach ludzkości było okiełznanie ognia i w efekcie kontrolowane spalanie drewna, produkowane ciepło pozwoliło przetrwać trudne warunki bytowe. Dziś stoimy u progu podobnego przełomu.

Dzięki zaawansowanym procesom termochemicznej konwersji biomasy możliwa jest wysokosprawna produkcja prądu elektrycznego. Bez potrzeby wykorzystywania węgla i innych paliw kopalnych, bez toksycznych odpadów i pozostałości, bez emisji* dwutlenku węgla i metanu więc bez przyczyniania się do zmian klimatu.

Pierwsze instalacje przemysłowe wykorzystujące współczesne technologie zgazowania biomasy działają już na świecie, w Europie i w Polsce, stale poprawiając wydajność produkcji prądu elektrycznego oraz współprodukcji ciepła. Ich sprawność i wydajność ciągle rośnie, co powoduje, że stają się one wysoce atrakcyjnymi inwestycjami.