Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Oceny oddziaływania na środowisko

Oceny oddziaływania na środowisko

Zespół Clean Energy Revolution przeprowadzi Państwa przez wszystkie etapy uzyskania decyzji środowiskowej niezależnie od złożoności przedsięwzięcia. Nasz zespół skutecznie uzyskał decyzje środowiskowe m. in. dla takich inwestycji jak:

NASZE DOŚWIADCZENIE OOŚ
 • budowa zakładu termicznego przekształcania biomasy odpadowej dla firmy
  Indykpol S.A.
 • budowa ciepłowni na paliwo alternatywne w Skarżysku-Kamiennej
 • budowa instalacji kogeneracyjnej opalanej biomasą drzewną w zakładzie drzewnym w Napiwodzie

Wykonujemy oraz doradzamy przy wszelkiego rodzaju środowiskowych procedurach administracyjnych:

NASZA OFERTA OOŚ
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
 • kompleksowe wykonanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I)
 • kompleksowe wykonanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II)
 • kompleksowe przeprowadzenie procedury OOŚ dla przedsięwzięć mogących oddziaływać transgranicznie
 • procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
 • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • przygotowanie oraz pomoc merytoryczna w procesie udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym