Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Historia i doświadczenie

Historia Clean Energy Revolution

Historia Clean Energy Revolution (CER) rozpoczęła się na długo przed tym niż firma oficjalnie powstała. Pomysł „rewolucji” rodził się powoli z potrzeby głębokiego zrozumienia obserwowanych współcześnie trendów w ekologii i energetyce, selekcji tych najbardziej obiecujących i przetłumaczenia ich na konkretny język przemysłu i codzienności w Polsce.

Pomysł Clean Energy Revolution dojrzewał powoli i czekał, aż zebrane przez nas doświadczenie, wiedza, umiejętności oraz sieć kontaktów biznesowych i naukowych pozwolą nam skutecznie realizować misję doradzania i szkolenia, jak również wykorzystać współcześnie rozwijane trendy i technologie energetyczne dla wspólnej korzyści klienta i środowiska naturalnego.

W trakcie gdy idea założenia CER się rodziła, pomysłodawcy Karol Bajer, Kamil Kwiatkowski i Marcin Szembek pracowali zarówno nad badaniem jak i nad przemysłowym wdrożeniem m.in. technologii zgazowania biomasy, niskoemisyjnego spalania syngazu, termicznej konwersji biomasy i termicznej konwersji odpadów. Prawdziwym poligonem doświadczalnym była dla nas firma Modern Technologies and Filtration oraz jej twórcza współpraca z Uniwersytetem Warszawskim. Współpraca ta przyniosła konkretne rezultaty:

  • zrealizowany i zakończony sukcesem został projekt VENTURES
  • realizowany jest projekt HI-TECH
  • realizowane jest zadanie Strategicznego Programu NCBiRu
  • opracowano i zgłoszono do opatentowania technologię niskoemisyjnego spalania rozproszonego gorących gazów niskokalorycznych
  • oraz wiele pomniejszych projektów i badań pogłębiających naszą wiedzę i doświadczenie dot. prezentowanych przez nas tematów

To niezwykłe połączenie wiedzy naukowej i unikalna umiejętność zastosowania jej w praktyce przemysłowej czyni projekt Clean Energy Revolution wybitnie dopasowanym do potrzeb współczesnego biznesu.