Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Modelowanie CFD

Modelowanie CFD

Modelowanie CFD to bardzo mocne narzędzie pozwalające z dużą dokładnością obliczyć wiele procesów przemysłowych. Dzięki obliczeniom numerycznym można przybliżyć charakterystykę procesu, wpływ elementów konstrukcyjnych, reakcji chemicznych i pozostałych parametrów na proces, można również policzyć stan instalacji przemysłowej, jej zachowanie podczas zmiennych warunków pogodowych, etc.

Clean Energy Revolution oferuje Państwu usługi modelowania numerycznego CFD dla wielu gałęzi przemysłu. Nasze bogate doświadczenie przemysłowe, oraz praca naukowa związana z tą tematyką pozwala zapewnić odpowiednią jakość naszej oferty. W naszej ofercie możemy wyróżnić trzy główne działy:

Modelowanie procesów przemysłowych

Ten dział ma zastosowanie w przypadku kiedy projektowana jest instalacja przemysłowa, związana z przepływem, zmianą temperatur, reakcją chemiczną, spalaniem, etc. Modelowanie CFD pozwala w krótkim czasie, z dużą dokładnością, przewidzieć rzeczywiste zachowanie się instalacji, bez konieczności dużych późniejszych poprawek na „żywym organiźmie”. Pozwala to na oszczędności w czasie przy projektowaniu, jak również obniżenie kosztów inwestycyjnych, uniknięcie późniejszych problemów z przebudową, itd.

Modelowanie procesów przemysłowych

Numeryczna optymalizacja procesów

Istnieje wiele instalacji przemysłowych, które nie działają poprawnie, tj. zgodnie z pierwotnymi założeniami. Przyczyną takiego stanu rzeczy z reguły jest błędny lub niedoskonały projekt lub zmiana parametrów pracy instalacji podyktowana warunkami procesu. W obydwu przypadkach istnieje potrzeba poprawy funkcjonowania instalacji. Aby uniknąć dużych i kosztownych zmian, wymagających prac budowlanych, czasu, etc. warto uprzednio sprawdzić czy proponowane zmiany mają sens z punktu widzenia amortyzacji kosztów. Zespół CER, posiadający szerokie doświadczenie nabyte w prawdziwym przemyśle, jest w stanie zaproponować zmiany oraz pokazać ich stosowność wdrożenia.

Numeryczna optymalizacja procesów

Modelowanie konstrukcji i budynków

Oferujemy Państwu modelowanie CFD konstrukcji przemysłowych i budynków, pozwalające stwierdzić wytrzymałość danej konstrukcji, czy to planowanej, czy istniejącej. Dla istniejących konstrukcji jesteśmy w stanie pokazać stopień zużycia budynku, jego możliwe zachowania przy silnych wiatrach czy też określić wpływ rozbudowy instalacji.

Modelowanie konstrukcji i budynków