Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Clean Energy Revolution oferuje szeroki zakres wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Nasz doświadczony zespół pomoże Państwu w każdym obszarze planowania, tworzenia oraz realizacji przedsięwzięcia:

  • tworzenie oraz weryfikacja business planu korzystając z bogatego doświadczenia zespołu CER
  • szacowanie ryzyk inwestycyjnych
  • analiza wielokryterialna prowadzącą do wyłonienia optymalnych rozwiązań ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych
  • tworzenie oraz optymalizacja harmonogramów projektowych
  • kompleksowe zarządzanie projektem z wykorzystaniem metodologii PRINCE 2

Oferowany Państwu produkt doradztwa inwestycyjnego to kompletne rozwiązanie biznesowe, określające koszty, czas amortyzacji i zakres czasowy projektu wraz z podziałem na kolejne etapy i potrzebne inwestycje na każdym z nich.

W ramach rozszerzonej współpracy oferujemy prowadzenie projektu od etapu wstępnych analiz, przez realizację, po uruchomienie instalacji i odbiory gwarancyjne.