Skontaktuj się z nami +48 883 369 194 lub info@cerevolution.eu

Partnerzy

Partnerzy

Flextek – firma doradczo-handlowa, oferująca rozwiązania z zakresu optymalizacji procesów spalania, instalacje odazotowania spalin SNCR, systemy rozpyłowe m.in. do chłodzenia gazów, dysze do odsiarczania i innych zastosowań

MTF sp. z o.o. – partner w zakresie technologii zgazowania, pirolizy oraz termicznej utylizacji odpadów z odzyskiem energii. Firma projektowo-doradcza w zakresie budowy instalacji opartych na paliwach odnawialnych i odpadach.

Firma Qenergy specjalizuje się w dostawie rozwiązań z zakresu produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych / alternatywnych źródeł energii.